نمایندگی دامنه

نمایندگی ثبت دامنه

هزینه نصب تنها یکبار دریافت می شود

نماینده می تواند در هر زمان و به هر میزان پنل نمایندگی خود را از طریق دلتاوب شارژ نماید.

جهت سفارش ابتدا در سایت ثبت نام و سپس یک درخواست به واحد فروش ارسال نمائید.