هاست ویندوز - بسته های طلایی

بسته طلایی 1 ستاره (G-1s)
1 گیگابایت فضای هارد
200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
بی نهایت دامین
بی نهایت ساب دامین
بانک اطلاعات (10 عدد) = MS SQL Server 2008 R2 x64 و MySQL 5.x
حداکثر حجم بانک اطلاعات = 500MB
تعداد پست الکترونیک = نامحدود
Microsoft .NET Framework 4
پشتیبان گیری بر عهده مشتری
این بسته مناسب سایتهای پرترافیک می باشد

بسته طلایی 2 ستاره (G-2s)
2 گیگابایت فضای هارد
300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
بی نهایت دامین
بی نهایت ساب دامین
بانک اطلاعات (10 عدد) = MS SQL Server 2008 R2 x64
حداکثر حجم بانک اطلاعات = 500MB
تعداد پست الکترونیک = نامحدود
Microsoft .NET Framework 4
پشتیبان گیری بر عهده مشتری
این بسته مناسب سایتهای پرترافیک می باشد

بسته طلایی 3 ستاره (G-3s)
3 گیگابایت فضای هارد
400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
بی نهایت دامین
بی نهایت ساب دامین
بانک اطلاعات (10 عدد) = MS SQL Server 2008 R2 x64
حداکثر حجم بانک اطلاعات = 500MB
تعداد پست الکترونیک = نامحدود
Microsoft .NET Framework 4
پشتیبان گیری بر عهده مشتری
این بسته مناسب سایتهای پرترافیک می باشد

بسته طلایی 4 ستاره (G-4s)
4 گیگابایت فضای هارد
600 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
بی نهایت دامین
بی نهایت ساب دامین
بانک اطلاعات (10 عدد) = MS SQL Server 2008 R2 x64
حداکثر حجم بانک اطلاعات = 600MB
تعداد پست الکترونیک = نامحدود
Microsoft .NET Framework 4
پشتیبان گیری بر عهده مشتری
این بسته مناسب سایتهای پرترافیک می باشد

بسته طلایی 5ستاره (G-5s)
5 گیگابایت فضای هارد
1 ترابایت پهنای باند ماهیانه
بی نهایت دامین
بی نهایت ساب دامین
بانک اطلاعات (10 عدد) = MS SQL Server 2008 R2 x64 و MySQL
حداکثر حجم بانک اطلاعات = 700MB
تعداد پست الکترونیک = نامحدود
Microsoft .NET Framework 4
پشتیبان گیری بر عهده مشتری
این بسته مناسب سایتهای پرترافیک می باشد