هاست ویندوز

هاست ویندوز 50 مگابایت - پلان بیستون

50 مگابایت فضای دیسک
کلیه امکانات نامحدود
سفارش دوساله = 15% تخفیف
سفارش سه ساله = 30% تخفیف

هاست ویندوز 100 مگابایت - پلان پارسه100 مگابایت فضای دیسک
کلیه امکانات نامحدود
سفارش دوساله = 15% تخفیف
سفارش سه ساله = 30% تخفیف

  • red"> شروع از
    300,000ریال
    سالانه
سفارش دهید
هاست ویندوز 500 مگابایت - پلان پاسارگاد500 مگابایت فضای دیسک
20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود
سفارش دوساله = 15% تخفیف
سفارش سه ساله = 30% تخفیف

  • red"> شروع از
    490,000ریال
    سالانه
سفارش دهید